ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΜΑΡΙΑ Γ. ΧΑΪΝΑΚΗ

Το δικηγορικό γραφείο της δικηγόρου Μαρίας Γ. Χαϊνάκη βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου και παρέχει υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες. Με γνώμονα το συμφέρον του πελάτη και δια της συνεχούς και αδιάλειπτης παρακολούθησης και ενημέρωσης των νομοθετικών και νομολογιακών εξελίξεων, αναλαμβάνει με υπευθυνότητα και τεκμηριωμένη θεμελίωση την παροχή νομικών συμβουλών, καθώς και την εκπροσώπηση ενώπιον οποιασδήποτε αρχής.

Η συνεργασία του γραφείου με πλήθος άλλων αξιόλογων δικηγορικών γραφείων σε ολόκληρη την Ελλάδα, καθώς και με έγκριτους επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, συμβάλλει στην παροχή ολοκληρωμένων νομικών υπηρεσιών, σε φυσικά και νομικά πρόσωπα της ευρύτερης περιοχής της Κρήτης, αλλά και ολόκληρης της Ελλάδος.

Η δικηγόρος Μαρία Γ. Χαϊνάκη είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με σπουδές στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, «Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία», με κατεύθυνση «Πολιτική Ανάλυση Δημοσίων και Ευρωπαϊκών Πολιτικών».

Γνωρίζει την Αγγλική και τη Γερμανική γλώσσα. 

Από το έτος 2012 είναι εγγεγραμμένο μέλος στο Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου και ασκεί μάχιμη δικηγορία.

Τομείς Δραστηριότητας

Αστικό Δίκαιο            

Οι υπηρεσίες του γραφείου εκτείνονται σε όλο το  φάσμα του Αστικού Δικαίου και ειδικότερα στους τομείς του Εμπράγματου Δικαίου (ασφαλιστικά μέτρα και αγωγές για την προστασία εμπράγματων δικαιωμάτων επί κινητών και ακινήτων, αγοραπωλησία ακινήτων), του Ενοχικού Δικαίου (αγωγές για κάθε είδους αξιώσεις που προκύπτουν από σύμβαση ή το νόμο, μισθωτικές διαφορές, εμπορικές μισθώσεις, μισθώσεις κατοικίας), του Δικαίου του Κτηματολογίου, του Οικογενειακού Δικαίου (διαζύγιο, επιμέλεια/επικοινωνία τέκνων, δικαστική επιδίωξη διατροφής, αναγνώριση/προσβολή πατρότητας, υιοθεσία, δικαστική συμπαράσταση, σύνταξη Συμφώνου Ελεύθερης Συμβίωσης), καθώς και του Κληρονομικού Δικαίου (αποδοχή/αποποίηση κληρονομιάς, αγωγές περί κλήρου, για τη νόμιμη μοίρα ή την έκδοση κληρονομητηρίων). Το γραφείο αναλαμβάνει επίσης και υποθέσεις Τροχαίων Ατυχημάτων (αγωγές αποζημίωσης στα αστικά δικαστήρια και παράσταση ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων).

Ποινικό Δίκαιο    

Νομικές υπηρεσίες παρέχονται σε ποινικές υποθέσεις πάσης φύσεως, με στόχο την πλήρη νομική στήριξη και υπεράσπιση των εντολέων μας.

Εργατικό Δίκαιο    

Το γραφείο αναλαμβάνει υποθέσεις εργατικού δικαίου, με αντικείμενο διεκδικήσεις δεδουλευμένων - επιδομάτων - αποζημιώσεων απολύσεων, συμβάσεις εργασίας, επίσχεση εργασίας, εργατικό ατύχημα και εν γένει ζητήματα που άπτονται των σχέσεων εργοδοτών - εργαζομένων.

Διοικητικό δίκαιο   

Η πλήρης νομική ενημέρωση και υποστήριξη σε υποθέσεις Διοικητικού Δικαίου (προσφυγές κατά πράξεων επιβολής προστίμων/διοικητικών κυρώσεων, ζητήματα φορολογικά, υπαλληλικά κ.λπ.) εντάσσεται, επίσης, στις υπηρεσίες του γραφείου.

Ξενοδοχειακό δίκαιο

Υποθέσεις που άπτονται του εξειδικευμένου αυτού κλάδου του δικαίου, όπως συμβάσεις (μίσθωσης ξενοδοχείων, κρατήσεων δωματίων κ.λπ.), απαιτήσεις πελατών – αποζημιώσεις, εργατικά ζητήματα ξενοδοχοϋπαλλήλων, εκμετάλλευση αιγιαλού & παραλίας από ξενοδοχεία, αποτελούν αντικείμενο ενασχόλησης του γραφείου.

Υγειονομικό δίκαιο

Το γραφείο αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση υποθέσεων που αφορούν στην έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, αδειών μουσικής, καθώς και στην πλήρη νομική ενημέρωση και υποστήριξη των εντολέων του, σε περίπτωση επιβολής κυρώσεων και προστίμων.

Μεταφράσεις από και προς την Αγγλική και Γερμανική γλώσσα.
Επικυρώσεις εγγράφων.

Επικοινωνία - Φόρμα Επικοινωνίας

Μαρία Γ. Χαϊνάκη
Δικηγόρος

Δικαιοσύνης 21
τ.κ. 712 02, Ηράκλειο

Τηλ./Fax: 2810 282415
Κιν.: 6976 317327

e-mail: info@xainaki-law.gr